Galerie hlavního města Prahy od středy v Domě U Kamenného zvonu vystavuje slavné dílo Zdeňka Sýkory nazvané Černobílá struktura.

Tento olej na plátně pochází z poloviny 70. let a má rozměry více než metr na dva metry. Stal se inspirací pro známou veřejnou realizaci, 20 metrů vysoké větrací komíny Letenského tunelu v Praze.

Restaurovaný obraz bude galerie v kapli gotického domu vystavovat do 8. ledna, znovu bude k vidění ještě ve dnech 30. ledna až 28. února 2017.

Zdeněk Sýkora, který žil v letech 1920 až 2011, začal jako krajinář, ale přes kubistické a surrealistické období přešel ke geometrické abstrakci. Vytvořil si vlastní metodu řízené náhody – jeho barevné linie vznikaly tak, že počítač vygeneruje číselnou řadu, která určuje směr, šířku i barvu malovaných linií.

Svou metodu vedle klasických nástěnných obrazů uplatnil také v monumentálních realizacích v architektuře.

Sýkorovo dílo je součástí mnoha veřejných i soukromých sbírek v tuzemsku i zahraničí. Jako jeden z mála českých umělců je zastoupen ve stálé expozici pařížského Centre Pompidou. Tam visí obraz Linie č. 24 – Poslední soud.

Černobílá struktura vyrůstá z pevného řádu i z principu náhody. Jak říkal Sýkora, jde o kombinatoriku vztahů a vzájemných poloh několika základních elementů. Ty jsou odvozené z kruhu nebo vzniklé dělením čtverce a volené tak, aby umožnily spojování do nových celků, nebo naopak vzájemnou izolaci.

Celá struktura tvoří celek vybudovaný přesně podle zvolených pravidel a otočení některého elementu v základním programu znamená proměnu celé struktury.

Malbu Černobílá struktura, která byla v minulosti necitlivě opravována, loni restauroval malíř Tomáš Lahoda.

Zdeněk Sýkora zemřel před pěti lety v 91 letech, do posledních chvil života tvořil. Například několik grafických listů se stejným námětem, jaký má nyní vystavovaná malba, vytvořil v roce 2009. Mají rozměr 220 na 38,8 centimetru.