Vzpomínky Josefa Jana Kovaříka, violisty a přítele skladatele Antonína Dvořáka, nabízí nová publikace nazvaná Nejraději mne tituloval indiánem – Americké vzpomínky na Antonína Dvořáka.

Kniha vychází také v angličtině pod názvem Three Years with the Maestro – An American Remembers Antonín Dvořák. Autorkami edice jsou kurátorky pražského Muzea Antonína Dvořáka Kateřina Nová a Veronika Vejvodová. Oba tituly vydalo Národní muzeum.

Publikace přináší Kovaříkovy vzpomínky na Dvořákův pobyt v Americe. Text je formulován jako dopisy dvořákovskému životopisci Otakaru Šourkovi, který Kovaříka kontaktoval během práce na třetím svazku své monografie o nejslavnějším českém skladateli.

Kovařík Dvořáka doprovázel v Americe během jeho působení na Národní konzervatoři hudby v New Yorku v letech 1892 až 1895. Byl Dvořákovým přítelem i asistentem, který měl za úkol pořídit první opis skladatelovy Symfonie č. 9 e moll Z Nového světa.

Kovařík vzpomíná, že pro Dvořáka byl "indiánem"nebo "indiánkem". Skladatel ho tak prý oslovoval v dobrém rozpoložení i v rozčilení.

Korespondence Šourka a Kovaříka z let 1927 až 1950 je doplněna poznámkami, které zařazují události a osoby zmiňované v textu do souvislostí a v některých případech korigují Kovaříkovy či Šourkovy omyly.

Kromě samotných dopisů publikace obsahuje odbornou studii o Kovaříkovi, medailonky hlavních osobností, rejstříky, barevnou obrazovou přílohu a seznam pramenů a literatury.

Dvořákův tříletý pobyt v USA, kam se dostal na pozvání zakladatelky Národní konzervatoře hudby v New Yorku Jeanette Thurberové, mapuje ve své knize Dvořák v Americe z roku 2012 také Zdeněk Mahler.

Před čtyřmi roky nakladatelství Galén vydalo dvojalbum s téměř čtvrt století starou nahrávkou dvořákovského večera s Mahlerem. Záznam s názvem Antonín Dvořák v Americe byl nahrán 21. března 1989 v pražském klubu U zlatého melounu. Autor vypráví nejen o Dvořákovi v Americe, ale také o Novosvětské symfonii, o Jeanette Thurberové, o krajanech ve Spillvillu, o závisti a malosti, o velkorysosti a porozumění, o smutných loučeních a slavných návratech.