Příští ročník Mezinárodního bienále grafického designu připraví Moravská galerie ve spolupráci se sdružením zvaným Okolo.

Cílem bienále je představit rozmanité tendence, které se objevují v širokém spektru grafického designu. Bienále tak chce učinit srozumitelnou a poučnou formou. Akce je určená nejen odborníkům, ale též širší veřejnosti.

S předcházejícím kurátorským týmem se galerie loni rozešla.

Během příprav na příští bienále, které se uskuteční v době od května do srpna 2018, vedení galerie oslovilo dva týmy odborníků z řad grafiků a teoretiků umění a designu.

Kromě sdružení Okolo ve složení Adam Štěch, Matěj Činčera a Jan Kloss to byla ještě skupina D.R.O.N, tedy Petr Babák, David Březina, Zuzana Kubíková a Lukáš Kijonka.

Nakonec volba výběrové komise padla na Okolo. To se ve svém konceptu „vydalo edukativní cestou, jejímž cílem je interpretovat grafický design jazykem srozumitelným širšímu publiku“, uvedla galerie.

„Kurátoři chápou hlavní přehlídku jako určitý vzorek současné grafické tvorby, ve kterém budou sledovat opakující se tendence a odlišné přístupy k tvorbě, které pojmenují a vytvoří přehlednou expozici sestavenou z konvolutů prací odlišných charakterů práce, povahy klienta, média, funkčních řešení či čistě vizuálních forem,“ stojí ve vítězném konceptu.

Členy výběrové komise, která Okolo vybrala, byli ředitel galerie Jan Press a šéfkurátor Ondej Chrobák, dále kurátor designu a architektury Rostislav Koryčánek, náměstkyně pro vnější komunikaci Silvie Šeborová a tajemnice Bienále Brno Miroslava Pluháčková.

Pro každé příští bienále bude Moravská galerie hledat nový kurátorský tým.

"Střídání kurátorských přístupů pro jednotlivé ročníky Mezinárodního bienále grafického designu může zajistit názorovou pluralitu, aby se do budoucna tento obor prezentoval z různých perspektiv," uvedl ředitel Moravské galerie Jan Press.

Po šesti letech vloni skončila spolupráce pořadatelů bienále s Tomášem Celiznou, Adamem Macháčkem a Radimem Peškem, kteří vytvářeli koncepci tří po sobě jdoucích ročníků.

Peško s Celiznou však vloni v rozhovoru pro server Artalk.cz uvedli, že Moravské galerii chybí vize a její ředitel má o bienále pramalý zájem. Instituci kritizovali ještě z dalších důvodů.

Vedení Moravské galerie v reakci hovořilo o "bezprecedentním lidském a profesním selhání blízkých a mnohaletých spolupracovníků“. Dodalo, že nezveřejňuje zákulisní informace, a tudíž se nenechá vtáhnout do polemiky s kurátory.

Koncem ledna pak server Artalk.cz zveřejnil otevřené dopisy bývalé místopředsedkyně bienále Lindy Dostálkové a kurátorů Celizny, Macháčka a Peška. Dopisy byly adresovány ministru kultury Danielu Hermanovi a mimo jiné jej vyzývaly, aby ředitele Moravské galerie odvolal z pozice ředitele Bienále Brno.