Dva solitéry českého výtvarného umění druhé poloviny 20. století představuje nová výstava v pražské galerii, kterou provozuje investiční fond Pro arte.

Ve Vratislavském paláci nacházejícím se v ulici Tržiště jsou k vidění pozdní díla Adrieny Šimotové, jež žila v letech 1926 až 2014, a Václava Boštíka žijícího v letech 1913 až 2005.

Díla pocházejí z portfolia fondu Pro arte, expozice potrvá do 5. května.

Oba malíře spojovala snaha hledat řád a harmonii. "Dobře se také znali, především přes manžela Šimotové Jiřího Johna, působili spolu ve skupině UB 12," připomněla kurátorka fondu Alexandra Špoková.

Boštíkovi i Šimotové bylo blízké experimentování s různými formami.

Pro jejich hledání si každý našel jinou cestu – Boštík spíše liniové malby a geometrickou abstrakci, Šimotové obrazy byly fyzičtější, dotek lidského těla je na nich více patrný než u kteréhokoliv jiného umělce.

Od obou autorů výstava představuje díla z pozdních let. "Jsou naléhavější ve svém projevu, nebojí se na sklonku života vyjádřit všechno, co cítí," popsala kurátorka Špoková.

"Na sklonku života vydali silně niterné svědectví o duchovní cestě člověka v nelehkých dobách,“ doplnil kurátor Adam Hnojil.

„Krystalická jasnost až naléhavost jejich tvůrčího vyjádření dává připomenout nezpochybnitelný význam spirituality v moderním umění," dodal.

Pro arte je první specializovaný investiční fond v České republice, který svým akcionářům umožňuje investovat formou nákupů významných uměleckých děl. Využívá k tomu tým historiků umění, restaurátorů a ekonomů.

Fond systematicky buduje kolekci českého a evropského umění 19., 20. a 21. století. Doplňuje ji nákupem od soukromých sběratelů a galerií, ale také přímo od žijících umělců, jejich dědiců či prostřednictvím aukčních síní po celém světě.