Za román nazvaný Augustin Zimmermann, který se odehrává v Praze koncem 19. století, získala spisovatelka Zuzana Kultánová prestižní Cenu Jiřího Ortena.

Ocenění určené začínajícím autorům bylo vyhlášeno ve čtvrtek večer na pražském veletrhu Svět knihy.

O vítězce informovala porota vedená publicistou Josefem Chuchmou, dále v ní zasedli básnířka Olga Stehlíková, literární historik Michal Jareš, spisovatel a novinář Vratislav Maňák a básník Radek Malý.

Kultánová, jejíž román vloni vydala Kniha Zlín, spolu s cenou dostane šek na 50 tisíc korun.

Knihu Augustin Zimmermann, která byla v letošních nominacích jedinou prózou, porota ocenila za "sugestivní, literárně neodvozený obraz Prahy druhé poloviny 19. století a několika tragických osudů v ní", jak uvedla.

"To, co (Kultánová) vytvořila v Augustinu Zimmermannovi, ta její Praha druhé půle 19. století, nevzniklo pouze ‚papírovým‘ sepisováním, ryzí imaginací," uvedl předseda poroty Chuchma.

"Na podobě té Prahy v Augustinu Zimmermannovi má podíl i autorské procítění toho města, napojení se na jeho nervy, na stopy jeho historie, včetně právě historie z předminulého století, které tady pořád ještě jsou, i když pod stále silnější vrstvou stavebních úprav novějších," dodal Chuchma.

Podle vydavatele kniha představuje až archetypální model nešťastného člověka. Zatímco svět kolem Augustina Zimmermanna zažívá změny průmyslové revoluce, produkuje a prosperuje, hrdinova rodina zažívá existenční krizi.

V důsledku Zimmermannova alkoholismu a bezútěšného pokusu uspět v novém světě se situace neustále zhoršuje.

"V próze Zuzany Kultánové jde o existenci a lidskost. O Augustina Zimmermanna, který nechal v ozubených kolech moderního věku neopatrně duši. A ty nadějné časy ho šmelcují do bezvědomí. Jako by neměl žádný morální základ, točí se ve víru doby coby spadané listí a je čím dál víc bez dechu," napsaly o románu Hospodářské noviny.

Zuzana Kultánová se narodila roku 1986, vystudovala bohemistiku na Ostravské univerzitě. Dnes působí jako literární publicistka a kritička, avšak povolání má jiné.

"Člověk a jeho osobní úděl je to, co mě zajímá a nepřestává fascinovat. Důležitým aspektem, s nímž se snažím pracovat, je jazyk. Je to pro mě nekonečný a přitom omezený nástroj dorozumívání a popisování stavu světa a člověka," uvedla Kultánová, která prý velkou inspiraci nachází v české poezii.

"Věřím, že slovo má nekonečnou moc i bezmoc," dodala.