Na Moravském náměstí, uprostřed plných restauračních zahrádek a cinkajících tramvají, ve čtvrtek večer brněnští hudebníci připomněli tři opery a jednu sborovou skladbu uznávaného avantgardního autora Josefa Berga.

Brněnský rodák by letos v březnu oslavil 90. narozeniny. Netradičním provedením jeho tří oper a jedné sborové skladby ve čtvrtek Brno Contemporary Orchestra ukončil svou šestou sezonu.

Pozornost kolemjdoucích vyvolala už první část programu, madrigal Pijácký orloj provedený u sochy Spravedlnosti Mariuse Kotrby. Čtveřici pěvců a sedícího dirigenta Pavla Šnajdra obklopili zvědavci, které zaujal také řečník na vysokozdvižné plošině nad náměstím.

Další části programu pořadatelé zasadili k ostatním zpodobněním platónských ctností na Moravském náměstí. U jezdecké sochy Jaroslava Róny sehráli komorní operu Eufrides před branami Tymén, u bronzové plastické mapy pak Snídani na hradě Šlankenvaldě – výjev ze staré loutkové komedie.

Na nádvoří Místodržitelského paláce pak navázalo provizorní předvedení opery Johannes doktor Faust pro dva zpěváky, jednoho herce, tři žesťové nástroje, bicí a magnetofonový pás.

"Může-li být někdo označen jako ten, kdo v průběhu 60. let v Brně definoval genius loci moravské metropole, je to nepochybně osobnost skladatele, spisovatele, organizátora a fabulátora Josefa Berga," uvedl umělecký vedoucí orchestru Pavel Šnajdr.

Bergovo dílo se v současnosti i přes uznání v odborných kruzích provozuje spíše sporadicky. "A kde jinde zrealizovat Bergovy prapodivné opusy než v samotném pupku Brna na Moravském náměstí," doplnil Šnajdr.

Josef Berg žil v letech 1927 až 1971. Kromě hudební činnosti neustále literárně komentoval svou dobu a zanechal rozsáhlé dílo obsahující vedle novinářských žánrů divadelní hry, aforismy, povídky i specifické útvary mezi hudbou a literaturou.

Postupně vytvořil nový typ komorní opery, přičemž si texty sám psal, upravoval či zpracovával.

Brno Contemporary Orchestra již předešlou sezonu zakončil mimořádným koncertem v pavilonu brněnského výstaviště. Těleso vzniklo roku 2011, zaměřuje se na současnou tvorbu a využívá méně obvyklých koncertních prostorů.

Umělecký vedoucí a dirigent Pavel Šnajdr byl členem skladatelského sdružení Bezmocná hrstka, s brněnským souborem Arsincognita premiéroval na čtyři desítky skladeb soudobých autorů a vystoupil s ním i na festivalech Pražské jaro a Pražské premiéry.