Hudební skladatel a experimentátor Roland Emile Kuit v pátek zahraje na výstavě Tomase Rajlicha v pražském Museu Kampa.

Nepůjde však o klasické vernisážové vystoupení. Výstava českého autora monochromních pláten byla zahájena už před měsícem, a hlavně: Kuitův koncert mezi Rajlichovými obrazy má hlubší souvislost.

Malíř Rajlich prožil většinu tvůrčího života v nizozemském exilu a stal se obzvláště pro Nizozemce vysoce ceněným autorem.

Důkazem toho jsou nejen Rajlichova monochromní plátna, která zdobí nizozemské veřejné budovy, ale také spolupráce s hudebním experimentátorem Rolandem Kuitem, jenž se malířovým dílem inspiroval. 

Kuita nejlépe vystihuje termín badatel zvuku. Svým výzkumem, bádáním a experimenty posouvá hranice elektroakustiky a moderní hudby.

Fenomén zvuku jej fascinovalo už v dětství. Charakteristické zvuky různých hudebních nástrojů začal už jako šestiletý kombinovat s technickými možnostmi magnetofonu.

Brzy začal hrát na flétnu a později byl přijat ke studiu na Královské konzervatoři v Haagu, kde pokračoval ve zvukovém průzkumu nekonvenčních technik hry na flétnu.

Zde se seznámil s díly Karlheinze Stockhausena, Luigiho Nona, Beria, Dicka Raaijmakerse a jiných skladatelů elektronické hudby.

Důležitým momentem pro jeho tvorbu byla koupě prvního syntetizátoru ARP 2600 a následný zápis na prestižní Sonologický institut při Utrechtské univerzitě v roce 1981.

Kuit studoval analogovou a digitální zvukovou vědu, pokračoval se syntetickými a studiovými technikami.

V současnosti má jeho práce velmi široký rozsah, zahrnuje zvukové umění, zvukové a architektonické instalace, spolupráci s experimentálními umělci, designéry a vědci a také živé elektroakustické improvizace.

Roland E. Kuit vystupuje na jevištích koncertních hal i v galeriích a muzeích. Jeho knihy, hudbu a zvukové umění publikuje Donemus, vydavatelství dánské současné klasické hudby.

Kuitova hudba zní také  na palubě vesmírné lodi mise NASA OSIRIS-REx, která byla vypuštěna 8. září 2016.

Koncert v Museu Kampa začne v pátek v 19.30 hodin. O hodinu dříve se uskuteční komentovaná prohlídka výstavy s autorem Tomasem Rajlichem a kurátorem Martinem Dostálem.