Různé podoby válečných konfliktů skrze rekonstruované obrazy ukazuje výstava fotografa Josefa Hníka. Jmenuje se My lidé a do této neděle 24. září je k vidění v galerii Nová síň v pražské Voršilské ulici.

Hník použil záběry z videí, která našel na internetu. Z nich vytvořil klasické fotografie, diapozitivy a digitální fotografie.

Na nich ukazuje násilí současného světa i to, jak dostupná jsou všem jeho zobrazení.

"Právě tyto ‚bezprizorné‘ internetové fotografie v dnešní době nejvíce určují naše představy o povaze světa. Přitom těžko zjistíme, jestli jejich sdělení není spíše upravená fikce než pravdivé svědectví o faktu," řekl kurátor výstavy Richard Drury.

Záběr z videa Josef Hník nejprve vyfotí na klasický barevný film, následně na barevný diapozitiv, vyvolá, pak promítne na konkrétní materiál, například plech, rozbité sklo či papír, a nakonec vyfotí digitálním fotoaparátem.

Výsledkem jsou fotografie, které se stávají výjevem doplněným o další a hlubší roviny vnímání a vynikají zvláštní strukturou a patinou, jako by byly lehce zastřené a rozmlžené.

Zlo a brutalita pocházející z konkrétního videa tak z finálních fotografií vyznívají někdy i lehce v abstraktní podobě.

Výstavou My lidé fotograf poukazuje na celkovou otupělost vůči násilí, kterou je fascinován, a na různé podoby brutálního násilí, odjakživa tragicky doprovázející dějiny lidstva.

"Právě fotografie umožnila, aby se tato nejtemnější stránka naší civilizace stala neodmyslitelnou součástí ikonografie moderního lidstva a abychom tyto výjevy brali jako zcela samozřejmou součást každodenního života," dodává kurátor Drury.

Výběrem tématu i konkrétních záběrů Josef Hník vyjadřuje svůj pohled na věc a zároveň své pocity beznaděje nad nepochopitelnou krutostí současného světa i nad faktem, že jsou tyto portréty lidského zla zcela volně přístupné na internetu.

Fotograf Josef Hník se narodil v roce 1946 v Praze. Po absolvování oboru umělecká fotografie na FAMU působil v reklamní fotografii a současně se věnoval volné tvorbě, kde se zaměřil na akty, krajiny a zátiší.

Později také působil i ve filmové reklamě. Od roku 2001 se Hník soustřeďuje pouze na volnou fotografickou tvorbu.