Při oslavách sté výstavy, kterou zahájila před dvěma týdny, pražská Galerie Rudolfinum uspořádá happening v Dolních Břežanech. Jmenuje se Pohřbení letadla a příští neděli 1. října při něm bude do země zakopán vojenský letoun MiG-21.

Projekt vytvořil britský umělec Roger Hiorns. Myšlenkou na pohřbívání letadel se zabývá několik let. Letoun poprvé zasypal hlínou vloni.

Výrazný představitel mladé umělecké generace Roger Hiorns měl v Rudolfinu před dvěma lety svou výstavu. Na happening do Dolních Břežan v říjnu osobně dorazí.

Akce se uskuteční v areálu Výzkumného centra ELI Beamlines, které na něm participuje, uvedl kurátor Galerie Rudolfinum David Korecký.

Ten záměrně mluví o "pohřbení", nikoli o "pohřbu", neboť prý půjde především o fyzickou aktivitu, nikoli o pietní akt – o smuteční setkání s někým či něčím, co ostatní opouští, jak uvedl.

Podle Galerie Rudolfinum Hiorns v projektu odkazuje k tradici land artu a reviduje tradiční rituál v globalizované společnosti. Odvěká touha člověka létat zplodila výkonné stroje, aparáty určené k manifestaci a upevňování moci, podtržení triumfu techniky a pokroku, dodává galerie.

"Hiorns pracuje s tématem mrhání lidským potenciálem, všímá si toho, že člověk často upíná své síly k čemusi, jehož smysl a význam může být sporný," vysvětluje kurátor.

Proto má podle něj připravovaný sochařský happening sociálně-kritický podtext.

Získat letoun, který by bylo možné pohřbít, nebylo prý jednoduché, podobné stroje jsou velmi nákladné a starší kusy se stávají i památkově chráněnými. V úvaze bylo i dopravní letadlo, nakonec se našla stíhačka.

Mikojan-Gurevič MiG-21 je sovětská nadzvuková víceúčelová stíhačka používaná od začátku 60. let 20. století dodnes. Užívala ji letectva více než 50 zemí a v několika z nich je stále ve službě. MiG-21 bylo vyrobeno přes 10 tisíc kusů, což z něj činí nejčastěji a nejdéle produkovaný nadzvukový letoun – legendu stíhacího letectví východního bloku za studené války.

Letouny MiG-21 se účastnily mnoha ozbrojených konfliktů, mimo jiné v arabsko-izraelských válkách či válce ve Vietnamu. V letech 1961 až 2005 byly i ve výzbroji Československé lidové armády a poté Armády České republiky.

MiG-21 MF číslo 4313, který bude pohřben, byl vyroben roku 1971 a vyřazen ze služby v roce 1996. Stroj nalétal 1773 letových hodin, bojových akcí se ale neúčastnil.

Obec Dolní Břežany má dlouhou historii, pohřbívání letadla se proto musí uskutečnit za dohledu archeologů. Odborníci z Leteckého muzea Koněšín zajistí přípravné, dekontaminační a konzervační práce na letounu tak, aby neobsahoval nic, co by mohlo znečistit životní prostředí.

Letoun MiG-21 bude pohřben na pozemku ELI Beamlines, v parkové části přístupné veřejnosti. To, že pod zemí je letadlo, napoví pravděpodobně QR kód umístěný v blízkosti na povrchu.

Související