Temné období dějin a odraz totalitních režimů v tvorbě českých umělců z let 1938 až 1953 ukazuje nová výstava Západočeské galerie v Plzni nazvaná Tenkrát v Evropě.

Zhruba na 150 dobových fotografiích i v dílech výtvarníků nahlíží roky, kdy přes tehdejší Československo putovaly stovky tisíc lidí. Byli to utíkající němečtí antifašisté a Češi vysídlení ze Sudet před válkou, dále uprchlíci před fašismem, Židé, Romové či političtí vězni převážení do koncentračních táborů.

Po válce pak migrovali Němci vysídlení z pohraničí, lidé utíkající na Západ po komunistickém převratu či noví obyvatelé, kteří osídlovali opuštěné pohraničí.

Výstava Západočeské galerie má humanitní poslání a velkou společenskou naléhavost s ohledem na to, co Evropa zažívá v posledních třech letech s přívalem migrantů, uvedl ředitel galerie Roman Musil.

"Ukazuje, že něco podobného Evropa zažila v období od nástupu fašismu k moci, během války a potom od nástupu komunistického režimu, kdy Evropa připomínala vroucí kotel, byla v pohybu," dodal.

V letech 1938 až 1953 se odehrály největší nedobrovolné přesuny v dějinách starého kontinentu. Jejich původcem i vykonavatelem byla nacistická ideologie a po válce komunistická totalita.

Základem výstavy, kterou Západočeská galerie pořádá v plzeňských Masných krámech, jsou dokumentární snímky od neznámých autorů.

Výstava

Tenkrát v Evropě. Čeští umělci v totalitních režimech 1938-1953

(Pořádá Západočeská galerie v Plzni)

Autoři: Marie Klimešová, Hana Rousová a Zbyněk Baladrán

Masné krámy, Plzeň

Výstava potrvá do 21. ledna 2018.

"Zobrazují anonymní masy, zástupy, fronty lidí, kteří prchají do bezpečí, hledají azyl, hledají místo, kam by se schovali před zrůdností obou režimů nebo před válečnými událostmi," popsal ředitel galerie Musil.

Druhou část výstavy představují obrazy, koláže a kresby autorů, kteří dobu – i prostřednictvím jinotajů a metafor – zachytili. "Snažili se zobrazit tíživou atmosféru dní, kdy nikdo netušil, jaká bude jeho budoucnost," podotkl Roman Musil.

Výstava připomíná také výtvarníky Emila Fillu či Josefa Čapka, kteří sami skončili v koncentračních táborech. Přehlídka v Plzni potrvá do 21. ledna příštího roku.