Britský umělec Roger Hiorns tuto neděli nechal v parku v areálu Výzkumného centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech u Prahy pohřbít pod zem vojenský letoun MiG-21.

Aktu přihlížely desítky lidí, letadlo do připraveného "hrobu" položil jeřáb.

Akci uspořádala Galerie Rudolfinum při oslavách sté výstavy, kterou zahájila před dvěma týdny.

Dolní Břežany byly podle kurátora Galerie Rudolfinum Davida Koreckého vybrány kvůli kontextu díla. Ideu pohřbívání letadel Hiorns sleduje několik let, poprvé letoun zasypal hlínou vloni.

"Všichni se ptají po smyslu té akce, což je diskutabilní nebo problematické, zodpovědět smysl uměleckého díla. Ale víceméně ty souvislosti a kontext jsou důležité, není to jakékoliv letadlo na jakémkoliv místě v jakémkoliv čase, je to hodně specifické a hodně konkrétně vázané na to prostředí," naznačil Korecký.

Podle něj při výběru lokality hrála významnou roli skutečnost, že v místě se nachází začínající vědecké centrum. "Je to vědecké centrum, které právě začíná a které v podstatě stojí na něčem, co je pro běžného smrtelníka neznámé, jestli se tady najde nový lék na rakovinu nebo jestli se tady vyzkoumají nové vlastnosti materiálu, o kterých nikdo ještě netušil," dodal.

Podle Koreckého šlo o symbolický akt, loučení s epochou vývoje zosobněné letounem MiG.

Před zvednutím letounu MiG do vzduchu zaměstnanci realizační firmy podepřeli letadlo speciálními hevery a zatáhli jeho podvozek do trupu.

Stroj do vzduchu zvedl jeřáb, směr pomocí dvou provazů kontrolovali dva pracovníci firmy. Díky tomu se jim povedlo letadlo do připraveného hrobu umístit přesně podle plánu.

Z akce podle kurátora Koreckého vznikne patnáctiminutový film. Místo, kde je letadlo pohřbeno, nebude nijak výrazně označeno. "Jednou z možností je QR kód vylaserovaný do nejbližší lavičky, po jehož načtení se dozvíte více informací," doplnil Korecký.

Letadlo před uložením do země prošlo dekontaminačními a konzervačními pracemi, aby neobsahovalo nic, co by mohlo znečistit životní prostředí. Stavební firma bude stroj zakopávat nejméně tři dny.

Výrazný představitel mladé umělecké generace Roger Hiorns měl v Rudolfinu před dvěma lety svou výstavu. V rámci aktu se záměrně hovoří o "pohřbení", nikoliv o "pohřbu", neboť jde údajně o fyzickou aktivitu, nikoliv o pietní akt.

Získat letoun, který by bylo možné pohřbít, nebylo jednoduché, podobné stroje jsou velmi nákladné a starší kusy se stávají i památkově chráněnými. V úvahu připadalo i dopravní letadlo, nakonec Rudolfinum získalo stíhačku.

Mikojan-Gurevič MiG-21 je sovětská nadzvuková víceúčelová stíhačka používaná od začátku 60. let 20. století dodnes. Užívala ji letectva více než 50 zemí a v několika z nich je stále ve službě.

MiG-21 bylo vyrobeno přes 10 tisíc kusů, což z něj činí nejvíce a nejdéle vyráběný nadzvukový letoun, legendu stíhacího letectví východního bloku za studené války.

Letouny MiG-21 se účastnily mnoha ozbrojených konfliktů, mimo jiné v arabsko-izraelských válkách či válce ve Vietnamu. V letech 1961 až 2005 byly také ve výzbroji Československé lidové armády a poté Armády České republiky.

MiG-21 MF číslo 4313, který byl v neděli položen pod zem, vznikl roku 1971 a vyřazen ze služby byl v roce 1996. Stroj nalétal 1773 letových hodin, bojových akcí se ale neúčastnil.