Romskému umění dala prostor Moravská galerie v expozici nazvané Vesmír je černý.

Novou výstavu, která je k vidění od tohoto čtvrtka do 28. ledna 2018, tvoří díla starší generace i práce vzniklé teprve v září při uměleckém sympoziu. Zúčastnili se jej výtvarníci z Česka, Slovenska a Polska.

Výstava vznikla díky spolupráci galerie s brněnským Muzeem romské kultury, z jehož fondů pochází většina exponátů.

Autorkou koncepce je romská kurátorka a umělkyně Ladislava Gažiová.

"Expozice obsahuje jak tradiční média v podobě maleb a plastik, tak i videoinstalace a dokumentační historický materiál," uvedla Gažiová.

Podle ředitelky Muzea romské kultury Jany Horváthové se postavení romských umělců v Česku postupně zlepšuje.

Někteří dostávají možnost studovat na uměleckých školách, roste také zájem veřejnosti o jejich práci.

"Byť se nám to třeba nezdá, je tato výstava i jakousi zprávou o tom, že tady vývoj je, a dokonce pozitivní," uvedla Horváthová.

Že se více výrazných osobností neprosadilo v minulosti, není podle šéfkurátora Moravské galerie Ondřeje Chrobáka nic překvapivého – pro růst případných profesionálů nebyly dobré podmínky.

Některé motivy děl vystavených v Brně jsou charakteristicky romské – jde o různě ztvárněná či zpodobněná kola vozů, scenérie osad, barevné ornamenty v mnoha obměnách.

Jiné práce odrážejí historickou zkušenost etnika, včetně romského holokaustu.

Název výstavy Vesmír je černý odkazuje k afroamerickému kulturnímu hnutí, které se upínalo k utopické futuristické vizi vesmírné diaspory, kde utlačovaná černošská menšina konečně dosáhne spravedlnosti.

Část prací vystavených v Brně myšlenku oživuje a adaptuje v podobě "romafuturismu".

Přehlídku doplňují knihy, fotografie a další dokumenty z dějin Romů v Česku a na Slovensku.

"Historický čas, formální proměny a angažovaný obsah tvoří trojici vektorů, která v interpretaci Ladislavy Gažiové rozbijí dosavadní monolit selankovitého pohledu na romské umění," uvádí o výstavě Moravská galerie.