V rezidenci pražské primátorky bude v úterý odpoledne předána Cena Jaroslava Seiferta. Jejími letošními laureáty se stali literární kritici a historikové Jiří Brabec a Jiří Opelík.

Cenu udílí Nadace Charty 77 a jména laureátů oznamuje vždy v předvečer Seifertových narozenin – 22. září příslušného roku. Ocenění je spojeno s odměnou 100 tisíc korun.

Porotci ocenili celoživotní práci obou vědců, zaměřenou na moderní české písemnictví.

Brabcovo i Opelíkovo podnětné dílo podle nich už dávno tvoří významnou součást českého myšlení o literatuře, je osobité myšlenkově i stylisticky a stále pokračuje. Důležitá je též lexikografická a editorská práce obou laureátů.

Prestižní ocenění udílí Nadace Charty 77 už od roku 1986 za vynikající slovesné dílo zveřejněné v posledních třech letech, případně i za dílo celoživotní.

Do roku 2012 se Cena Jaroslava Seiferta udílela každý rok, na seznamu laureátů jsou například Václav Havel, Ivan Martin Jirous, Jáchym Topol, Karel Šiktanc, Milan Kundera či Ludvík Vaculík.

Od roku 2015 se cena udílí jen v lichých letech, před dvěma lety ji dostal básník, prozaik, dramatik a publicista Eugen Brikcius.

Související