Téměř 14 milionů korun tento týden utratili čeští sběratelé při aukci ucelené kolekce grafik Bohuslava Reynka v Praze.

Aukční síň Dorotheum v ní nabídla stovku Reynkových prací, které pocházely z dlouho budované soukromé sbírky a zahrnovaly i dosud neznámá díla. Prodaly se všechny nabízené grafické listy – z toho nejdráže grafika Arbor, za kterou nový majitel zaplatil 492 tisíc korun včetně dvacetiprocentní aukční přirážky.

Arbor se tak stal nejdražším Reynkovým dílem na trhu s uměním, sdělila ředitelka Dorothea Mária Gálová.

Do dražby se dostala kolekce, ve které se původní majitel snažil vytvořit co nejucelenější přehled Reynkovy grafické tvorby.

Základy sbírky budoval ve spolupráci se samotným umělcem. Celkem projekt zahrnoval 109 Reynkových listů v časovém horizontu od 30. až do 60. let 20. století. Nejhojněji a nejhodnotněji byla zastoupena díla z 50. a 60. let, která patří k vrcholu autorovy tvorby.

"Šlo o naprosto unikátní sbírku, která odhalila nejen to nejkrásnější, co kdy autor vytvořil, ale také grafiky, které představují objev i pro znalce Reynkovy tvorby. Kvality těchto výjimečných děl ocenila téměř stovka dražitelů," uvedla Gálová.

Podle ní se při dražbě strhla nejnapínavější bitva právě kolem grafiky Arbor z 50. let.

Druhou nejdráže prodanou grafikou se stal monotyp Velké ukřižování z let 1945 až 1962. Nový majitel získal toto expresivní dílo za 444 tisíc korun.

Úspěch měly rovněž Reynkovy Piety – Pieta s růžemi se prodala za 384 tisíc korun včetně přirážky a Pieta na dvoře za 318 tisíc korun.

Za "aukční skokany" pak ředitelka Gálová označuje grafiky Ovce v zimě a Odlétající vlaštovky, jejichž konečné ceny dosáhly téměř na dvacetinásobek vyvolávacích cen. Například vyvolávací cena Ovcí v zimě byla osm tisíc korun, prodaly se však za 156 tisíc korun.

Básník, grafik a překladatel Bohuslav Reynek se narodil před 125 lety. Patřil ke generaci českých umělců, kteří smysl umění hledali v souladu osobního přesvědčení a víry s přirozeným řádem světa a jeho estetikou.

Reynek téměř celý život prožil na rodném statku v Petrkově na Havlíčkobrodsku. Právě zde nacházel inspiraci a mystická setkání pro svou tvorbu, v níž podrobně vylíčil pokornou lásku k Bohu, životu a ke všemu, co žije a trpí.

V posledních pěti letech se průměrná cena Reynkových grafik dosažená v českých aukcích blížila k 40 tisíci korunám. Jeho nejdražší práce včetně aukční provize atakovaly hranici 100 tisíc korun. Odborníci už dříve upozornili, že aukce Dorothea konaná tento týden může s cenami Reynkových děl zahýbat.