Úspěch československého pavilonu na Světové výstavě Expo 1967 v kanadském Montréalu připomíná Moravská galerie v Brně. Výstava je nazvaná Automat na výstavu. Československý pavilon na Expu 67 v Montréalu ukazuje část originálních exponátů, fotodokumentaci a také modely a plány. Potrvá do 18. března 2018.

Expo 67 v Montréalu se odehrálo před půlstoletím a dochovalo se z něho málo hmotných exponátů, proto výstavní koncepce kombinuje vizuální a uměleckohistorickou část.

Úvodní "black box" nechá diváky zažít estetický účinek analogové audiovize nazývané Diapolyekran, jejímž autorem byl Emil Radok. Patřila v československém pavilonu mezi nejprogresivnější exponáty a dodnes je ceněna i v mezinárodním měřítku.

Na světelných stolech se představuje fotografická dokumentace zachycující výstaviště i dobovou expozici. Výstavu tvoří také skici či modely k nedochovaným výtvarným dílům a expozici doplňuje zvuková intervence architekta výstavy a umělce Pavla Sterce.

Nechybějí ani nákresy ke stavbě pavilonu navrženého architekty Miroslavem Řepou a Vladimírem Pýchou a snímky dokumentující jeho současný stav. 

"Bylo několik nápadů, co s pavilonem po skončení Expa. Buď že se vrátí k nám, což by bylo technicky a finančně neúnosné, nebo že zůstane na místě. Nakonec byl za symbolickou částku prodán do nejvýchodnějšího cípu Kanady. Vypátrala to Terezie Nekvindová, když psala o 'Montréalu' dizertaci," říká o své kolegyni, s níž brněnskou výstavu připravila, kurátorka Daniela Kramerová.

Někdejší československý pavilon tak stojí v městečku Gander na ostrově Newfoundland a slouží jako komunitní centrum. "V části, kde původně byla restaurace, je nyní bazén," dodává Kramerová, podle které se zachovala i část sochařského parku před pavilonem.

Umístění pavilónu do města Gander není náhodná. Ještě během konání Expa projevili zástupci Ganderu o odkoupení stavby zájem, ale československá strana to nejprve odmítla. Pak ale došlo právě poblíž Ganderu k leteckému neštěstí, při němž se zřítilo letadlo Československých aerolinií. Zahynulo 37 lidí.

Jako výraz poděkování místním občanům, kteří se intenzivně angažovali v záchranných pracích a v dobrovolném dárcovství krve, českoslovenští zástupci své původní stanovisko změnili a pavilon poslali na Newfoundland.

Název brněnské výstavy Automat na výstavu odkazuje k největší atrakci československého pavilonu, kterou byl Kinoautomat. První interaktivní film nazvaný Člověk a jeho dům, jejž vytvořil režisér Radúz Činčera a v němž hlavní roli hrál Miroslav Horníček, vzbudil obrovský zájem diváků, kterých do pavilonu přišlo přes pět milionů.

Expo 1967 v Montréalu je dosud nejúspěšnějším v historii světových výstav. Navštívilo je 50 milionů lidí.