V obrazovém zpracování jako grafický román vychází slavný deník Anne Frankové. Svědectví o hrůzách holokaustu z pera třináctileté dívky převedli do obrázků filmový režisér a scenárista Ari Folman a ilustrátor David Polonsky, kteří se proslavili díky filmu Valčík s Bašírem.

Také na základě deníku Anne Frankové připravují oba tvůrci animovaný film. Český překlad komiksu právě vyšel v nakladatelství Triáda.

Jedním z důvodů vydání komiksu i chystaného filmového zpracování je podle tvůrců fakt, že děti v současnosti stále méně čtou. Je prý třeba hledat nový jazyk, jakým s mladou generací mluvit o minulosti a udržovat historickou paměť.

Pro komiks zdánlivě těžké téma, jakým je holokaust, už podobu grafického románu dostalo, snad nejznámější je titul Maus amerického spisovatele a nositele Pulitzerovy ceny Arta Spiegelmana.

Jeho kniha citlivě zpracovává téma holokaustu jako příběh myší, koček a prasat – jako myši Spiegelman nakreslil Židy, kočky představují Němce a prasata Poláky. Spiegelmanova rodina pocházela z Polska a kniha Maus zachycuje příběh spisovatelova otce.

Deník Anne Frankové se stal jedním ze symbolů tragického osudu milionů Židů pronásledovaných a zavražděných nacisty za druhé světové války. Anne Franková jej psala po dva roky v úkrytu v Amsterdamu, než ji s dalšími lidmi 4. srpna 1944 objevili nacisté a poslali je do koncentračních táborů.

Všichni, až na otce Anne, v táborech zahynuli. Anne zemřela jako ani ne šestnáctiletá v březnu 1945 v Bergen-Belsenu na tyfus.

Deník Anne Frankové vyšel poprvé v roce 1947 a česky prvně v roce 1956.

"Když jsem si deník znovu přečetl – jako dospělý a otec dospívajících dětí –, zasáhl mě i okouzlil. Nešlo mi do hlavy, že se třináctiletá dívka dokázala dívat na okolní svět tak zralým, poetickým a lyrickým pohledem a své postřehy převádět na tak výstižné a přemýšlivé záznamy, překypující soucitem i humorem, a projevovat přitom takovou míru sebereflexe, s jakou jsem se jen zřídka setkal u dospělých," vysvětlil svůj zájem o dílo Ari Folman.

Pro komiksové zpracování tvůrci vybrali zlomek Annina deníku, protože pokud by chtěli zachovat celý text, měla by kniha 3500 stran.

Deník Anne Frankové je neznámějším dílem svého druhu. Tajných deníků evropských dětí ale bylo publikováno více. V 90. letech vyšla v USA, ve zkrácené verzi pak i v ČR, antologie Utajené deníky obsahující 21 záznamů dětí ve věku od deseti do 18 let z okupovaného Polska, Nizozemska, Československa, Rakouska, Maďarska, Litvy a z bombardovaného Londýna. Objevují se také nová díla.

Oprava: V původní verzi zprávy jsme uvedli jako jméno autorky deníku Anna, ve skutečnosti se však jmenuje Anne (zkratka z Annelies).