Ve věku 95 let ve čtvrtek zemřel sochař, malíř, grafik a autor typických drátěných plastik Karel Malich, jeden z nejvýznamnějších tuzemských umělců druhé poloviny 20. století. ČTK to řekla Nikola Bukajová z Galerie Zdeněk Sklenář, která Malicha dlouhodobě zastupovala.

Malich měl blízko k nezvyklým uměleckým materiálům, jako jsou třeba právě dráty, stejně jako k barvám na jasných a pestrých pastelech. Snažil se zachycovat proudění energie a zobrazovat síly v přírodě. Tvořil do pozdního věku.

V Malichově díle se prolínají vnitřní zážitky blížící se mystickým prožitkům sebe sama, když umělec zmiňuje vidění vnitřního světla. Současně se zajímal o fyziku a četl díla předních fyziků moderní doby, kteří výrazně proměnili základní představy o podobě a fungování vesmíru.

Dílo Karla Malicha se vyznačuje neobvyklou citlivostí pro zobrazování energií a sil v přírodě. Jedinečný sochař, malíř, grafik a autor typických drátěných plastik tvořil i koláže a reliéfy. Měl blízko k nezvyklým uměleckým materiálům, jako jsou třeba dráty, stejně jako k barvám na jasných a pestrých pastelech.

Malich začínal v 50. letech krajinomalbou. V 60. letech přešel k abstrakci, chtěl uchopit prostor zevnitř a boural pevný tvar. Další zlom v Malichově tvorbě nastal počátkem 70. let, kdy již mezinárodně uznávaný autor nesměl publikovat svá díla a uzavřel se v ateliéru. Začal se zabývat proměnlivými energiemi, proudícím vzduchem, pohledem na mraky.

Snaha o zachycení vzdušných proudů a energií se snoubila i s Malichovou zálibou v leteckém modelářství, vedle fotbalu jeho velkého koníčka. Malich se současně zajímal o fyziku a četl díla předních fyziků moderní doby, kteří výrazně proměnili základní představy o podobě a fungování vesmíru, jako byli Albert Einstein, Werner Heisenberg nebo Niels Bohr.

Pastely z první poloviny 80. let patřily ke stěžejní etapě Malichovy práce, ve které autor přehodnotil realitu okolního světa do subjektivních vizí překračujících smysly uchopitelný prostor.

Novátor abstraktního umění se narodil 18. října 1924 v Holicích. Mezi roky 1945 a 1950 studoval výtvarnou výchovu a estetiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy pod vedením Cyrila Boudy, v letech 1950 až 1953 se dále vzdělával na Akademii výtvarných umění pod vedením Vladimíra Silovského.

Od roku 1958 byl členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar a od roku 1963 byl členem skupiny Křižovatka. V roce 2007 získal za výtvarné umění a architekturu Cenu ministerstva kultury.

V roce 2014 se Malich představil na výstavě ke svým 90. narozeninám v Jízdárně Pražského hradu, kterou za tři měsíce vidělo přes 33 tisíc lidí. V roce 2016 převzal čestné občanství hlavního města Prahy, o rok později se stal laureátem 22. Ceny Vladimíra Boudníka, udělované za významný tvůrčí přínos v grafické tvorbě.

Letos v dubnu Východočeská galerie v Pardubicích otevřela stálou expozici věnovanou Malichovi, která se jmenuje podle jednoho jeho díla Pozoruji oblohu.