Knihou roku a hlavním vítězem cen Magnesia Litera se stala publikace anglisty a překladatele Martina Hilského Shakespearova Anglie – Portrét doby. V jubilejním, 20. ročníku výročních knižních cen zvítězila mezi 463 přihlášenými tituly. Literu za nejlepší prozaické dílo dostal Daniel Hradecký za knihu Tři kapitoly.

Zatímco vítěze jednotlivých kategorií vybírají ze svých nominací odborné pětičlenné poroty, v kategorii Kniha roku letos hlasovalo 233 zástupců literární veřejnosti. Hilského kniha, která byla nominovaná v kategorii naučná literatura, prezentuje alžbětinskou společnost ve všech jejích nuancích. Ve třech rozsáhlých celcích Lidé a společnost, Každodenní život, Imaginace, mentalita a řeč popisuje dějiny každodennosti i sociokulturní fenomény, které se podílely na proměnách epochy.

Autor je podle porotců zaznamenává vždy poutavě a v překvapivých detailech: jak lidé jedli, bydleli, milovali a umírali. Jak žili herci, žebráci či prostitutky, jak rozuměli sobě samým a proč plakali. Přehledně prezentovaný celostní vhled do Shakespearovy doby, do intimních životů lidí a proměn jejich mentality je podle poroty vrcholem Hilského celoživotního zájmu o dílo Williama Shakespeara.

Cenu za nakladatelský čin dostala edice Česká poezie a Česká próza, kterou vydává nakladatelství fra. Edice představila v posledních 15 letech více než sedm desítek titulů básníků a prozaiků jak v české literatuře dávno zavedených, tak nových. Mnozí debutanti, kteří v nich dostali poprvé prostor, se mezitím sami stali zavedenými a tituly těchto edic a jejich autoři posbírali množství literárních cen.

Debutem roku se stal román Lenky Elbe Uranova. Autorka se v něm kombinací různých žánrů snaží co nejšířeji uchopit fenomén Jáchymova, města uranových dolů. Kombinuje realistickou prózu s detektivními prvky, thriller, fantasy, sci-fi, dystopii, romanci, každodenní situace se nečekaně střídají s nadpřirozenými scénami. V popředí však stále zůstává idea věčného boje mezi dobrem a zlem.

Literu za poezii dostal Pavel Novotný za své Zápisky z garsonky, Literu za knihu pro děti a mládež Bogdan Trojak s titulem Safíroví ledňáčci a Glutaman. Jako nejlepší text v kategorii publicistika porota vybrala knihu koreanistky Niny Špitálníkové Svědectví o životě v KLDR, která obsahuje sedm příběhů sepsaných ve formě rozhovorů s těmi, kteří utekli ze Severní Koreje do Jižní.

Za překladovou knihu si cenu odnesl Jiří Holub, který přeložil Portrét pěkné Andalusanky španělského renesančního spisovatele Francisca Delicada. Životní příběh prostitutky vyšel poprvé v roce 1530, poté upadl do zapomnění. Znovu se vynořil až v polovině 19. století a plně doceněn byl až ve století 20. Podle literárních vědců autor formálně v mnohém předběhl svou dobu a text má až postmoderní charakter. Překladatel se podle poroty dokázal dobře vyrovnat se střídáním různých vrstev spisovného a nespisovného až vulgárního jazyka.

Literu za naučnou literaturu dostal biolog Jaroslav Petr za knihu Desatero smyslů o tom, jak lidé a zvířata vnímají okolní svět. Ocenění za nejlepší blog roku dostali městští policisté z Přerova, v jejichž facebookových příspěvcích podle poroty ožívá tradice předválečných soudniček. Blog se podle nich řadí k humoristické literatuře i k noirovému detektivnímu žánru, a texty navíc přispívají k polidštění stigmatizované profese.