„Zobrazování ženského těla jako sexuálního obrazu nás vrací zpátky do třicátých let. Je to zneužití ženského těla, z osudu ženy to nezahrnuje nic. Socha Lilith mě zajímá z technologického hlediska, to je silná stránka Davida Černého. Ale z hlediska zobrazení ženy je to pro mě taková pouťová záležitost,“ říká umělkyně Lenka Klodová.