Výběrové řízení na expozici v národním pavilonu na 54. bienále výtvarného umění v Benátkách v příštím roce nemá vítěze. Komise odborníků doporučila Národní galerii projekt Spící město výtvarníka Dominika Langa, generální ředitel galerie Milan Knížák se ale rozhodl vybrat projekt jiných umělců. Ti na protest proti takovému postupu účast v Benátkách odmítli. Dnes to oznámil Vasil Artamonov, jeden z umělců, kteří účast odřekli.

"Pouze neoficiálně vím, že komise doporučila jednoznačně můj návrh a na stránkách galerie jsem se dočetl zase jiný výsledek," říká umělec Dominik Lang, který je přesvědčet, že rozhodnutí Milana Knížáka bylo osobní.

"Nelíbí se mu, co dělám na AVU," vysvětluje Lang, který je jedním z členů iniciativy Pro AVU. Jejím posláním je ve větší míře akademii otevřít současným uměleckým trendům a především vyhlásit konkurzy na nové pedagogy. Řada z těch stávajících je tam i dvacet let, většinu jich jmenoval právě Knížák, který akademii v devadesátých letech vedl.

Šest odborníků z devítičlenné komise, kteří projekt Dominika Langa nazvaný Spící město doporučili, chápe postup generálního ředitele Národní galeri jako výraz pohrdání jejich dobrovolnou prací. Uvedli to ve svém prohlášení, které podepsala například generální ředitelka Slovenské národní galerie Alexandra Kusá či děkan Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Michal Koleček.

"Tento postup považuji za zcela standardní, nevidím v tom nic neobvyklého a dál se k tomu nebudu vyjadřovat," vzkázal Knížák k protestu umělců po své mluvčí Petře Jungwirthové.

Komise vybírala z téměř padesáti projektů, do užšího výběru jich postoupilo pět a v dalším kole hlasování byl výběr zredukován na dva projekty: Vasila Artamonova, Alexeye Klyuykova a Pavla Sterece a projekt Dominika Langa. Jeho spící město bylo vybráno poměrem hlasů 6:3.

Národní galerie však doporučení komise jen vzala na vědomí a rozhodla se jinak. "Generální ředitel po důkladném posouzení obou projektů a zvážení všech skutečností s nimi souvisejících vybírá projekt Vasila Artamonova, Alexey Klyuykova, Pavla Sterece," uvádějí webové stránky Národní galerie.

"Máme důvody se domnívat, že tyto skutečnosti se netýkají umělecké kvality Langova projektu," píše šest členů komise v prohlášení a vyslovuje podezření, že generální ředitel počítá s tím, že autoři vítězného projektu ze solidarity s Langem odmítnou svou účast na Benátském bienále. "Následně bude mít generální ředitel možnost dosadit do národní expozice na Benátském bienále "svého koně"," píší členové komise ve svém prohlášení.