Čas s Rommelem prohrávat a vyhrávat

Autor více než šedesáti knih z oblasti vojenské historie Peter C. Smith ve svazku s podtitulem Britský útok na Rommela v roce 1942 popisuje operaci Agreement ze 14. září. Ta byla útokem pozemních a obojživelných speciálních sil na Tobrúk obsazený Němci a Italy. Po podrobném popisu příprav a útrap historik v závěru píše: "Byla to špatná, zbytečná a promarněná smrt a zčásti za ni mohl vlastní spěch, špatné řemeslo a starý britský zvyk ,nějak to smatlat' místo toho, aby se daná práce řádně odvedla. Z děsivých statistik operace Agreement by mělo vyplynout jasné poučení, že ,matlání' je prostě k ničemu..." Buďme tedy rádi, že nejsme Britové, nýbrž koncepční Čechové.

 

Co je v domě, těžce dopadá na mě

Marie Šťastná (1981) získala hned za svůj debut Krajina s Ofélií (2003) Cenu Jiřího Ortena. Vloni pak obdržela také Drážďanskou cenu lyriky. Její třetí sbírka se už názvem připojuje k hojné žni "pokojové" poezie v české literatuře, za všechny stačí zmínit sbírku Petra Hrušky Obývací nepokoje. I v Interiérech jsou stěny však spíše vyvolavatelem úzkosti než svědkem "domácí pohody". O matce se praví: "V dlouhém tichu/ se můj strach nesnese s jejím". A na záložce autorka píše o pravidlech v domě své rodiny: "Nesmíme se přiblížit k ložnici rodičů. Čtyři schody a plošina před bytem se musí každý večer setřít mokrým hadrem." Hrůza šťastného rodinného života.

 

Třaskavý vynález inženýra Prokopa

Po Bílé nemoci a Válce s mloky vydává Radioservis další z "angažovaných" děl Karla Čapka. Do příběhu o tom, že je třeba zacházet velmi opatrně s vědeckými experimenty a chemickými látkami, se autorovi připletlo milostné dilema mezi Olgou Scheinpflugovou a mladičkou Věrou Hrůzovou. Próza z roku 1924 byla také zfilmována Otakarem Vávrou, a to dokonce dvakrát, podruhé v neslavně proslulém snímku Temné slunce. Také pro rozhlas byl tento román upraven již několikrát - v roce 1978 vznikla dramatizace, již o deset let dříve však román načetl Luděk Munzar. A tato nahrávka přináší stejně tak dobovou patinu jako důkaz o kvalitě tehdejší práce.

 

Děs prázdna mne hodil v Tvé objetí, ne láska...

Petr Fabian si získal respekt svými básnickými sbírkami. Nyní se představuje také jako editor. Z jeho zájmu a péče totiž vychází výbor z díla Vladimíra Houdka (1869-1908), který posledních šest let života strávil v ústavu pro choromyslné. V doslovu Petr Fabian píše: "Houdkovo pohrdnutí časovým stejně jako věčným je neobvyklé svou mimořádnou důsledností..." V básních ze sbírek Vykvetly blíny (1899) a V pavučinách nervů (1901) se často opakuje motiv "špinavé lidskosti" a chladných vztahů: "Děs prázdna mne hodil v Tvé objetí -/ ne láska... Však chtěl já, tou hrůzou zpit,/ tluk srdce a žhavý vzdech slyšeti,/ já, tonoucí, strh tě, já stébla se chyt."