Pravidla pro vývoz uměleckých děl za hranice (výběr)

Vývoz uměleckého díla za hranice bez povolení - díla žijících autorů

- díla mladší 50 let

- díla do tržní hodnoty 30.000 korun (malby, koláže, sochy, soubor grafik)

- díla do tržní hodnoty 10.000 korun (kresby)

- díla do tržní hodnoty 6000 korun (grafika, autorská litá plaketa a medaile, miniatura, autorizovaná fotografie vč. negativů) 

Povolení vydává

- Národní muzeum, Moravské zemské muzeum v Brně nebo Slezské zemské muzeum (předměty přírodovědné, archeologické)

- Národní památkový ústav (předměty náboženského charakteru)

- Národní galerie, Moravská galerie v Brně (krásné umění)

- Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze (fotografie a užité umění)

Zdroj: Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

Ředitel Národní galerie Milan Knížák se domnívá, že pokus vyvézt obraz Sedící žena od Pabla Picassa z republiky byl úmyslný a vedený snahou prodat dílo v zahraničí. Řekl to v pátek novinářům. Šéf středočeské galerie GASK Jan Třeštík, který se podepsal pod vývozní dokumenty, se hájí neznalostí zákonů.

 

Povolení k vývozu obrazu z Čech může vydat jen Národní galerie, v případě kulturní památky ministerstvo kultury. "Já tomu nevěřím, že to nevěděl," řekl Knížák.

Na základě jeho podnětu se už případem zabývá policie. "Nejednalo se o žádný pokus o nelegální vývoz, ale o úřední pochybení," bránil se Třeštík.

"Podle mého názoru je to jasný zločin, jde o jasné porušení všeho, co se porušit dalo," míní Knížák. Připomněl, že Třeštík je vystudovaný právník, neznalost zákonů o vývozu uměleckých děl je tak prý v jeho případě neuvěřitelná.

Slovo má pouze ministerstvo

Celníci na ruzyňském letišti si podezřelého případu všimli předminulý pátek a kontaktovali Národní galerii. Její pracovníci zjistili, že obraz je kulturní památkou a k jeho případnému krátkodobému vývozu za hranice se může vyslovit pouze ministerstvo kultury.

Trvalý vývoz není možný. Žádná regionální galerie, ale ani Národní galerie se k vývozu kulturní památky nemůže vyslovovat.

Vývoz uměleckých děl za hranice upravuje několik zákonů. Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty určuje, že je možné bez povolení vyvézt za hranice díla žijících autorů a obrazy mladší 50 let a do tržní hodnoty 30 000 korun.

"Hodnotu musí potvrdit znalec, případně je dobré celníkům ukázat stvrzenku za nákup díla," řekla ČTK Jana Řepová, která má v Národní galerii na starosti tuto problematiku. Hranice se liší podle druhu děl, u malby, koláže a soch 30.000 korun, u kresby 10.000 korun a u miniatur 6000 korun.

Vývoz kulturních památek upravuje zákon o státní památkové péči. Vývoz kulturní památky může povolit jen ministerstvo kultury, vývoz národní kulturní památky vláda. Jde jen o krátkodobé vývozy například na výstavu, trvalý vývoz v podstatě není možný.

Falza Toyen a další

V loňském roce vyřizovala Národní galerie celkem 242 žádostí o souhlas k vývozu uměleckých děl. Podle Řepové je zhruba 200 případů ročně průměr, pouze pokud se v zahraničí koná nějaká velká výstava, počet žádostí se mnohonásobně zvýší. Loni vydala NG 126 souhlasů s krátkodobým vývozem a 105 s trvalým vývozem. V jednotlivých případech žádosti zamítla, v několika podezřelých případech se obrátila na ministerstvo kultury.

Národní galerie se prý v minulosti setkala s několika pokusy o vývoz falz. Jedna podvodnice například chtěla vyvézt obrazy, o nichž tvrdila, že jsou dílem Toyen.

Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty nepamatuje podle Řepové na případy falz, galerie se proto při takovém podezření obrátí na ministerstvo kultury s žádostí, aby bylo zahájeno řízení o prohlášení díla kulturní památkou. Při tomto procesu se odhalí, zda jde o falzum, nebo ne.

Pokud se někdo pokusí převézt umělecké dílo za hranice bez povolení, hrozí mu pokuta až do výše pěti milionů korun. Pokud jde o dílo významné kvality, což je třeba aktuální případ Picassa, hrozí pachateli podle trestního zákoníku dva až osm let vězení.