Obraz a zvuk ve své tvorbě spojuje devadesátiletý výtvarník Milan Grygar. Rozsáhlou výstavu jeho prací nyní otevřela brněnská Fait Gallery, k vidění tu bude do 29. července.

Expozice zaplňuje celý prostor galerie včetně průmyslového mostu, který je památkou někdejšího slévárenského využití budovy mezi železničním a autobusovým nádražím.

Cílem retrospektivy je zdůraznit multimediální stránku Grygarovy tvorby, zejména dosud často opomíjenou akustickou složku jeho děl, a ukázat, jak se podílí na celkovém vnímání autorovy práce.

Vztah obrazu a zvuku Grygar zkoumá více než půl století. Na počátku jej zaujal zvuk a rytmus tužky na papíře. Vznik své série kreseb zároveň zaznamenal na magnetofonový pásek.

"Nabyl jsem jistoty, že ve světě panují souvztažnosti, zvuk je spojen s vizuálností a ani vizuálnost neexistuje bez akustického," uvedl v minulosti autor.

Výstava nazvaná Světlo, zvuk, pohyb je rozdělená do několika částí, které mají diváka upozornit na souvislosti autorova vývoje.

Většinu prací mohou návštěvníci vnímat audiovizuálně, u příležitosti výstavy vznikly některé nové nahrávky.

Středobodem expozice je Černý obraz, často zmiňované plátno, které uzavřelo Grygarovu ranou malířskou etapu. Poté byl výtvarník několik let zaujat kresbou a její zvukovou dimenzí.

"Tento monochrom pomyslně odděluje čistě malířskou část s monumentálními prostorovými partiturami a rané velkoformátové kresby a malby dřívkem, na které navazují akustické kresby a partitury v přímém důrazu na zvukový vjem," uvedla kurátorka a umělecká ředitelka galerie Denisa Kujelová.