Naše životy jsou poušť, i v americké poušti

Americký prozaik Don DeLillo (1936), který je znám díky románům Bílý šum, Podsvětí či Padající muž, má v polovině dubna přijet do české metropole a stát se hlavní hvězdou Festivalu spisovatelů Praha. Bod Omega patří k drobnějším textům. Samotný příběh je rámován popisem snímku Čtyřiadvacetihodinové Psycho, v němž je slavný Hitchcockův film rozprostřen do celého dne. Próza má ve svém středu stárnoucího experta Richarda Elstera, který odjíždí do pouště, a za ním se vydává filmař, aby zdokumentoval jeho zkušenost z analyzování tajných státních dokumentů. Pak ale přijíždí i Elsterova dcera Jessica, a vše je náhle jinak...

Don DeLillo

Bod Omega
(Přeložila Lucie Mikolášková)
BB art 2010, 120 stran

 

Adam a Eva za Heinovských nocí

O Šiktancovské knize Petra Hrušky (1964) se už hodně psalo - možná i proto, že autorem je nejen literární vědec, ale především ctěný básník. Ale často taktéž zaznívaly výtky a překvapení, že básník byl okouzlen básníkem s poetikou tak odlišnou. A také, že Petr Hruška, v poezii slovem tak šetřící, je v této knize někdy velmi rozvolněný. Fakt je, že Petr Hruška se mnohdy do světa poezie Karla Šiktance (1928) noří natolik, že přebírá její jazyk, nicméně pravda také je, že kniha Někde tady funguje, což se ukazuje velmi prostě - při čtení má člověk chuť znovu sáhnout po Heinovských nocích, Adamovi a Evě či Českém orloji.

Petr Hruška

Někde tady - český básník Karel Šiktanc
Host 2010, 408 stran

 

Z Janovického zámku už všichni odjeli

Alena Wagnerová (1936), jež od šedesátých let žije v Německu, je zde známa jak díky novinovým článkům, tak díky knihám. Nejnovější svazek se týká Sidonie Nádherné (1885-1950). Tato žena je často zmiňována jako ta, která navázala úzký kontakt s Rainerem Mariou Rilkem, Karlem Krausem či Maxem Švabinským. Autorka píše: "V čem spočívalo ,dílo' Sidonie Nádherné, nejlépe vyjádřil v jedné ze svých janovických básní Karl Kraus: ,Když sluch mi přeješ, hned naleznu své slovo.'" Vedle toho ale kniha popisuje i osud rodinného zámku ve Vrchotových Janovicích, kde zkázu začali nacisté a dokončili ji... však víme kdo.

Alena Wagnerová

Sidonie Nádherná a konec střední Evropy
(Přeložil Vratislav Slezák)
Argo 2010, 216 stran

 

Všechno se stane, ale nikdy se nic nestalo

Rakouský prozaik Michael Stavarič (1972) se sice narodil v Brně, ale do češtiny musí být překládán, převodu jeho románu Stillborn (2006) se tak ujala Radka Denemarková. Ale autor zas na oplátku překládá do němčiny české autory. "Existenciální detektivka", jak je román charakterizován, dostala v českém překladu také nový titul. Přináší monolog ženy, která pracuje v realitách, je osamělá, má špatný vztah k vlastnímu tělu a pořád se musí povzbuzovat slovy jako "žij" a "dýchej". Kolem ní často vzplane nějaký byt, ale jelikož nejde o klasickou detektivku, tak "všechno, stane se, nestane se, nic, nikdy, nikdy se nic nestalo".

Michal Stavarič

Mrtvorozená Eliška Frankensteinová
(Přeložila Radka Denemarková)
Labyrint 2010, 168 stran