Ivan Wernisch

Živ jsem byl!

2012, Druhé město

Jiří Václav Paroubek

1704 Sadská u Poděbrad – 1778 Líbeznice u Prahy.

Syn starosty města Sadské, po studiu na semináři v Praze působil v Sadské, od 1737 byl farářem v Líbeznicích a současně arcibiskupským misionářem a vikářem v kouřimském kraji. Založil nadaci na bezplatné vyučování pro chudé děti a sirotky, 1762 zřídil v Sadské chudobinec.

Vydal: Vejtah Světa, To jest: Skrovná Povědomost Historie Světské neb Politické, Z obšírných Historiích sebraná, a k snadnějšímu Pochopení, a k Paměti Mládeži školní v Otázkách a Odpovědi postavená (Nejprve Léta Páně 1743 školním Žáčkům v Libeznicích v Kraji Kouřimským k Cvičení podaná, nyní pak v Roku 1765 vůbec pro všechnu Mládež Českého Království na Světlo vydaná, 1765). — Upravil pro zpěv biblické Žalmy, je pokládán za pořadatele a zčásti také autora Písní na Evangelia Nedělní... (1760).

Ze Summy Světa a Rozličných Pamětí hodných Věcí

Otázka. Co jest Svět? 
Odpověď. Jest okrouhlá Koule, nebo Země a Moře činí okrouhlou Kouli.

Otá. Kolik jest Dílů Světa? 
Odp. Čtyry: Východ, Západ, Poledne, Půlnoci.

Otá. Jak daleko neb hluboko jest k Puntíku Prostřed Země, kde jest Peklo? 
Odp. Podle zdání Učených Mužů, kdyby k tomu Puntíku Prostranost neb Díra byla, a do ní by se Mlejnský Kámen spustil, a každou Minutu by 1 míli uletěl, mělby co 1 den a půl šestý Hodiny k tomu Puntíku dopadnouti, cožby v jedný summě 1740 míl učinilo.

Otá. Zdaž Země se okolo Slunce točí, jak Mudřec Koperník smejšlel a nynější Líbo Mudrcové učejí? 
Odp. Slunce, Měsíc a celá Obloha se točí okolo Země, neboť vychází a zachází neb zapadá; Země pak podle Písma svat. stojí a nepohybuje se.

Otá. Proč Voda uhasuje Oheň? 
Odp. Proto, že Oheň rozděluje, a do dírek Ohně sstupuje.

Otá. Čím jest to, že Oheň, když se na něj Voda leje, syčí? 
Odp. Tím, když Voda do Dírek řeřavého Uhle neb Železa přichází, Vítr z Něho Mocí vyráží, který syčí.

Otá. Proč při velkým Ohni velký Vítr se dělá? 
Odp. Proto, že Oheň pohybuje Povětřím, které jest okolo něho, a to Povětří zase hýbá druhým Povětřím, a tak když jedno druhý žene, stává se velký Vítr.

Otá. Zdaž Zeměplaz Salamandra v Pravdě jest v Ohni živá? 
Odp. Podle Galena není, ale toliko délej v Ohni zůstává nežli jiné Věci, proto že v sobě větší Vlchkost má, a tak Báseň jest, že v Ohni živá zůstává.

Zbývá vám ještě 80 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Máte již předplatné?
Přihlásit se